top of page

INFORMASJON

AVBREKKING
AV STAG
MALTHUS FORMSTAG
MALTHUS-STAG
FORSKALING
TVERSNITT AV FORSKALING
AVBREKKING
AV STAG

KONSTRUERT FOR BRUDD 15 MM FRA FERDIG VEGGFLATE.

 

BØY OG DREI - ¼ OMDREINING ER VANLIGVIS NOK!

AVBREKKING
MALTHUS FORMSTAG

STANDARD VEGGTYKKELSER:

10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 OG 60 CM.

STANDARD UTLEGG:

12,5 - 22,5  CM.

ANDRE VEGGTYKKELSER OG UTLEGG PÅ BESTILLING.

GODKJENT AV SIVILFORSVARET FOR STØP AV TILFLUKTSROM.
MALTHUS FORMSTAG ER FREMSTILT AV HØYVERDIG STÅL, 800 N/NM², HVILKET VIL SI EN BRUTTO BRUDDGRENSE PÅ VEL 20KN.


ANBEFALT NYTTELAST: 1,3 KN PR. STAG.


STAGAVSTAND 75 X 50 CM GIR 2,8 STAG/M², HVILKET BETYR ANBEFALT STØPETRYKK PÅ MIN. 35 KN.

FORSKALING MED MALTHUS-STAG
LLUSTRASJONEN TIL VENSTRE VISER UTFØRELSE AV KONVENSJONELL FORSKALING.
 
DENNE BESTÅR AV 48 X 98 MM STREKKFISK, 36 X 98 MM BUESKIVER OG 15 MM KRYSSFINÉR 75 X 150 CM.
FORMSTAG
FORSKALING
TVERSNITT AV KONVENSJONELL FORSKALING UTFØRT MED MALTHUS-STAG OG M-KILE.

TEGNEFORKLARING:

1. STÅLSKIVE STUKET PÅ STAG.

2. KILE AV STØPEJERN (M-KILE).

3. STREKKFISK, F.EKS. 48 X 98 MM.
ANDRE DIMENSJONER KAN OGSÅ BRUKES.

4. BUESKIVER (STENDERE) F.EKS. 36 X 98 MM.ANDRE DIMENSJONER KAN OGSÅ BRUKES.

5. "HUD", BORD ELLER KRYSSFINÉR.

6. PLASTKON SOM SIKRER RETT VEGGTYKKELSE.

FORMSTAG MED PLASTKONER ER ET FREMRAGENDE HJELPEMIDDEL FOR ALL KONVENSJONELL FORSKALING.
 
DET GJØR ARBEIDET ENKELT, SOLID OG ØKONOMISK.
PLASTKONENE SIKRER KORREKT AVSTAND MELLOM FORMSIDENE SAMTIDIG SOM DE SIKRER AT STAGET BREKKER DER DE SKAL. MIN. STREKKFASTHET: 2000 KP/STAG
TVERRSNITT
bottom of page